METODE ŞI STRATEGII ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV

Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activşi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului.Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui educaţie

 

AVANTAJELE ÎNVĂŢĂRII CENTRATE PE ELEV:

Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul deînvăţare

Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordarifolosesc învăţarea activă;

Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;

Posibilitate mai mare de includere – poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecarui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice

CARE ESTE ROLUL METODELOR DE ÎNVAŢARE CENTRATĂ PE ELEV?

Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi de substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care safie capabili sa le aplice în viaţa reală.

Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot aveaun impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferăalternative de învăţare cu ,,priză” la copii.

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unelestrategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, elemarcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.

CE METODE FOLOSIM?

Metode cu valente creatoare

Brainstormingul;

Metoda ,,ciorchinelui”;

Turul galeriei;

Metoda Phillips 6/6 sau 6-3-6;

Dezbaterea panel;

,,Debate”;

Jocul de rol.

Metode cu valente activizatoare:

Metoda cadranelor;

Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;

Mozaicul;

Discuţia;

Reţeaua de discuţie;

Cubul;

Organizatorii grafici;

Problematizarea;

Studiul de caz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s