Rolul jocului în dezvoltarea abilităților sociale și a laturii cognitive a copiilor(1)

Aghajani hashtchin tahmores a *

Departmant of basic sience, Islamic Azad University ,Shahre Ghods Branch ,Teheran

Abstract

Studiul își propune să investigheze rolul jocului în dezvoltarea aptitudinilor sociale ale copiilor care au fost organizați în trei grupuri: gradiniță (3 – 5 ani), pre-școlari (6-7 ani), și școlari (8 – 12 ani). Studiul a fost efectuat pe un eșantion alcătuit din 720 copii aleși în mod aleatoriu din 5 cartiere ale Teheranului. Pe lânga tipurile de jocuri, de jucării si timpul de joaca, acest studiu a investigat dezvoltarea aptitudinilor sociale ale copiilor. Testarea ipotezelor au indicat faptul că există o diferență semnificativă între aptitudinile sociale si grupul din care copilul face parte (grădinița, școala si pre-școala), și  că  joaca, terapia prin joacă si chiar tipul de jucărie va creste abilitățile sociale ale copiilor.

Introducere

Jocul este principalul factor pentru dezvoltarea psihică a copilului si  unul dintre factorii care au influențat forțele si talentele copilului. În opinia psihologilor, jocul are un rol important în dezvoltarea cognitivă a copiilor și acest lucru poate fi mai bine evidențiat prin jocurile în echipă. Jocurile diferă în funcție de sex, vârsta, bucurie și posibilitățile financiare și culturale ale oricărui copil. Prin urmare, nu se pot recomandă jocuri monotone pentru copii. Nu există o definiție unanim acceptată în privința jocului. De-a lungul timpului, s-a considerat că jocul are rădăcini în natura și în instinctul uman, că reprezintă un aspect genetic al comportamentului, în care copilul asimilează în mod inconștient această activitate, că este ca un fel de percepție a interacțiunii cu lumea materială, dar și că este o oglindă a dorințelor și viselor din copilărie.

În Webster Dictionary, jocul a fost definit ca: mișcarea și activitatea mușchilor; libertate sau un interval de mișcare; activitate exercitată pentru recreere, agrement sau sport.

Piaget consideră că o anumită activitate poate fi numită joc în masura în care acesta îndeplinește următoarele condiții:

1 – Jocul are un obiectiv ascuns;

2 – Jocul nu este obligatoriu;

3 – Jocul este plăcut;

4 – Jocul este lipsit de orice organizare;

5 – Jocul este lipsit de orice conflict și protest.

Metoda

Studiul a fost realizat pe populația elevilor școlilor din Teheran și cuprinde copii de grădiniță (3-5 ani), pre-școlari (6-7 ani) și elevi (8 – 12 ani). Mărimea eșantionului, 720 copii, a fost aleasă în mod aleatoriu.

Instrumente de măsurare

În acest studiu au fost folosite două instrumente pentru măsurarea variabilelor:

1. Sistemul de Evaluare a Abilitățiilor Sociale (identifică adaptarea sociala și a comportamentului, după trei lucruri: abilitățile sociale, comportamentul problematic și educația adecvată)

2. Scala de Măsurare a Inteligenței Tehran-Stanford-Bine

Pentru a fi valid, testul trebuie să conțină cinci factori: raționament fluid, raționament cantitativ, procesare vizuală, procesare spațială și memoria activă, verbală și non-verbală. Pentru a determina validitatea coeficienților acestei scale s-au folosit diferite metode, punându-se accent pe omogenitatea internă a inteligenței totale (95%-98%).

Chestionarul pentru evaluarea abilităților sociale

Chestionarul a fost proiectat în două copii specializate pentru părinți și pentru profesori, având trei factori comuni: sinergimul, stoicismul și aventurismul, plus responsabilitatea evaluatorului. Acest chestionar are o structură și un factor valid, obținut prin analiza factorului de acceptare și prin metoda alfa Kronback.

Pentru a formula ipotezele s-a ținut cont de trei nivele ale educației: grădiniță, perioada pre-școlară și școală.

  • Ipoteză principală 1: tipul de joc influențează dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor.
  • Ipoteză principală 2: durata  jocului influențează dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor.
  • Ipoteză principală 3: tipul de jucărie influențează dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor.

În urma rezultatelor s-a stabilit că există o legătură semnificativă între abilitățile sociale și  tipul de joc, timpul alocat jocului și  tipul de jucărie.

Ipoteză secundară 1: tipul de joc influențează dezvoltarea inteligenței copiilor.

Ipoteză secundară 2: durata jocului influențează dezvoltarea inteligenței copiilor.

Ipoteză secundară 3: tipul de jucărie influențează dezvoltarea inteligenței copiilor

În urma rezultatelor s-a stabilit că există o legătură semnificativă între dezvoltarea inteligenței și tipul de joc, timpul alocat jocului și tipul de jucărie.

Concluzii

Copilul își exprimă emoțiile, temerile, dubiile prin joc.

Pe lângă faptul că jocul ajută la dezvoltarea fizică armonioasă, aceasta oferă copilului posibilitatea de a interacționa cu factori ce provin din mediul extern. Jocul nu influențează doar comportamentele observabile, ci și structura psihică a creierului copilului.

Jocul reprezintă pentru copii ceea ce studiul este pentru adulți, o modalitate de exprimare a sentimentelor, de descoperire a relațiilor, tipurile de jocuri și jucăriile fiind considerate ca fiind cuvintele si propozițiile copilului. Jucându-se și imitând comportamentul adulților, copilul, nu numai că își exersează abilitățile sociale, își conturează și propriul comportament.

Fiind foarte important în dezvoltarea personalității copilului, jocul este un instrument ce ajută la dezvoltarea emoțională, socială și mentală a acestuia.

În urma aplicării metodelor corespunzătoare, au fost găsite diferențe semnificative între valorile variabilelor dependente și s-a conchis faptul că jocul, terapia prin joacă și tipurile de jucării cresc aptitudinile sociale ale copilului.

Link-ul articolului

http://ac.els-cdn.com/S1877042811022695/1-s2.0-S1877042811022695-main.pdf?_tid=d9fe0bd6-a67e-11e2-a1de-00000aab0f26&acdnat=1366107632_00c439fcf4d0a91d3dedf5b7ee215c9d

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s